رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که احتمالا برنامه هفتم توسعه همزمان یا دست کم با فاصله زمانی اندکی از لایحه بودجه، برای بررسی در مجلس ارائه خواهد...