نماینده مردم تهران و عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی با عنوان "عدالت را به سهام برگردانیم" به بررسی آخرین وضعیت سهام عدالت در بازار سرمایه پرداخت. محسن...