صندوق توسعه ملی

بدهی دولت به ۱۰۰۰ هزار میلیارد رسید / برداشت ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای بودجه ۹۸ از صندوق توسعه

خزانه داری کل کشور جزئیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ را تشریح کرد. ترکیب منابع دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ بیانگر آن است که درآمدهای عمومی دولت به...

05:05