دولت

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

سقف لایحه بودجه ۱۴۰۰ که امروز توسط حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ارائه شد، ۲۴۳۵ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان بسته شد. منابع عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های...

01:16