دولت تدبیر و امید

کمک 100 هزار تومانی دولت !

کمک ۱۰۰ هزار تومانی دولت !

حسن روحانی رئیس جمهور امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: با اجرای تعطیلات فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود، امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند مشکل دارند. وی با...

03:00