حمایت حقوقی ها

حمایت هوشمند یعنی حمایت از سیاست‎گزاری ها

حمایت هوشمند یعنی حمایت از سیاست ‎گذاری ها

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس درباره حمایت هوشمند از بازار سرمایه اظهار داشت: حمایت هوشمند نه به معنای تزریق نقدینگی بلکه به معنای حمایت از سیاستگذاری‌ها است. وی ادامه داد: هر چقدر نقدینگی بیشتری به بازار...

03:18