حسن روحانی

خبر خوش رئیس جمهور

خبر خوش رئیس جمهور

حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اعلام یک خبر خوش گفت: یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از ده سال تحریم تسلیحاتی ایران تمام خواهد شد. او...

کمتر از یک دقیقه