بورس

دو عرضه اولیه جدید در راه بورس

دو عرضه اولیه جدید در راه بورس

دو شرکت نفتی و پتروشیمی در نوبت عرضه اولیه قرار گرفتند. به زودی دو عرضه اولیه نفتی در نوبت قرار می گیرند: در مجمع پارسان اعلام شد که  پتروشیمی تبریز  از زیرمجموعه‌های «شبریز» در حال طی...

کمتر از 30 ثانیه