آخرین اخبار

پایان کار نمایشگاه قطعات خودرو؛ حضور کمرنگ خارجی‌ها

هدف از برگزاری نمایشگاه‌ها، معرفی نیاز‌های واحد‌های تولید کننده و شناسایی واحد‌های تأمین کننده نیاز‌هاست؛ لذا با توجه به توان تولید کنندگان داخلی کشور، با شناسایی و تقویت ظرفیت‌های موجود تولیدی، میزان نیاز کشور به...

02:00