عنوان بلوک را در اینجا وارد کنید

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار/ پیش‌بینی ارتقاء ۲۰ پله‌ای شاخص سهولت

براساس اقدامات انجام شده برای پنجره واحد فیزیکی، شروع کسب و کار که از ۷۲٫۵ روز به ۲٫۵ روز کاهش پیدا کرده، پیش بینی می‌شود شاخص سهولت کسب وکار ایران ۲۰ پله ارتقاء یابد. پنجره...

02:002

شورای رقابت هفته آینده فرمول قیمت ‌گذاری خودرو را ارایه می‌دهد

رییس سازمان بازرسی: با دستور وزیر صمت شورای رقابت هفته آینده فرمول قیمت‌گذاری خودرو را ارایه می‌دهد. شیوه ثبت‌نام و نحوه عرضه خودرو هم اصلاح و بستر دلالی جمع می‌شود.

کمتر از 30 ثانیه
بارگزاری بیشتر