اقتصاد قطعه

مسکن ملی به کجا رسید؟

مسکن ملی به کجا رسید؟

از ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران ۲۷ هزار واحد در شهرهایی بجز شهرهای جدید اجرا می‌شود اما به دلایلی همچون واجد شرایط نبودن بسیاری از متقاضیان،...

06:008