افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

هدف از ترور شخصیت پول ملی چیست؟

06:0054۰

تاریخ انتشار:

به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجعی که باید حافظ ارزش پول ملی کشور باشد امروز باید در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و در رابطه با چرایی سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها توضیح دهد.

«هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

در دنیای امروز برای مراقبت از شخصیت‌های مهم، مجموعه‌هایی با عنوان حفاظت از شخصیت‌ها به وجود آمده است که وظیفه حفظ و حراست از آن‌ها را برعهده دارند و اجازه نمی‌دهند این اشخاص مورد تعرض یا ترور قرار گیرند. در این میان اگر محافظان در انجام وظیفه کوتاهی کنند حتماً مؤاخذه خواهند شد.

این مثال از این باب عنوان شد که در حوزه اقتصاد نیز به دلیل اینکه جامعه دائماً با پول ملی سروکار دارد و میلیون‌ها قرارداد کتبی و شفاهی بر پایه پول ملی انعقاد می‌شود، وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی را به بانک مرکزی سپرده‌اند. در واقع بانک مرکزی وظیفه دارد ارزش پول ملی را در برابر سایر کالاها حفظ کند، زیرا پول هم وسیله انجام مبادله است و هم وسیله ارزش‌گذاری نرخ کالا و خدمات، ضمن اینکه وسیله‌ای برای پس‌انداز نیز است.

به این ترتیب فارغ از مسائل مرتبط با عرضه و تقاضا و تولید و رشد اقتصادی، مقدار خود پول در اقتصاد مهم است؛ چراکه اگر مقدار پول در برابر مقدار کالا و خدمات موجود در اقتصاد جهش بدون ضابطه یابد، هم ارزش پول در برابر سایر کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد، هم دائماً موجب تغییر نرخ کالا و خدمات می‌شود و هم اینکه موجب زیان اشخاصی می‌شود که ریال را به عنوان وسیله پس‌انداز یا مبنای قراردادهایی مانند قرارداد کار، عقود بانکی، بیمه درمانی، زندگی، حوادث، بازنشستگی و… قرار داده‌اند. بنابراین فارغ از اینکه یک کشور در تحریم و جنگ اقتصادی باشد یا نباشد یا اینکه بخش تولید و عرضه و تقاضا در یک بخش اقتصادی چه وضعیتی داشته باشد، رشد مقدار پول در بخش پول و بانک خود می‌تواند منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی و باعث ایجاد شوک و نوسان در بازارها و اقتصاد شود.

وقتی می‌بینیم کل حجم نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران در پایان دولت دهم در محدوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و هم