ارز دولتی برای تایر

اعلام قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی برای خودروهای سواری در بازار تهران

03:0052۰

تاریخ انتشار:

قیمت جدید انواع لاستیک خارجی برای خودروهای سواری در بازار امروز شنبه ۴ مرداد ۹۹ به شرح جدول ذیل می باشد.

قیمت‌های درج شده برای یک حلقه لاستیک می باشد:

لاستیک هانکوک ۲۳۵/۵۵R 18 گل OPTIMO H426
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک رودستون ۲۰۵/۶۰R 14 گل N5000 Plus
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک رودستون ۲۰۵/۶۰R 15 گل N5000 Plus
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R 14 گل Ecsta SPT KU31
۹۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۳۵/۶۰R 18 گل Eco SOLUS KL21
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۳۵/۵۵R 19 گل Ventus Prime2 K115
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۲۵/۵۰R 17 گل Ventus ME01 K114
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R 14 گل Ecsta HS51
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک رودستون ۱۸۵/۶۵R 15 گل CP672
۹۷۵,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۱۹۵/۶۰R 15 گل SOLUS HS11
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک رودستون ۱۸۵/۶۵R 14 گل N5000 Plus
۹۲۵,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۱۹۵/۵۰R 16 گل OPTIMO K415
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۳۵/۵۵R 19 گل CRUGEN PREMIUM KL33
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۱۹۵/۶۰R 14 گل SOLUS HS11
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

لاستیک کومهو ۲۰۵/۵۵R 16 گل Solus KH17
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۲۵/۴۵R 18 گل N FERA SU1
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۲۵/۶۵R 17 گل Dynapro HP2 RA33
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۳۵/۶۰R 18 گل Dynapro HP2 RA33
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۲۵/۵۵R 18 گل Eco SOLUS KL21
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۶۵/۶۰R 18 گل ROADIAN 542
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۲۵/۵۰R 18 گل CP672
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۲۵/۴۵R 18 گل OPTIMO K415
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۳۵/۵۵R 19 گل ROADIAN 581
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۱۵/۶۰R 16 گل CP672
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۲۵/۴۵R 18 گل SOLUS KH17
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۱۵/۵۵R 16 گل Ecsta HS51
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۰۵/۵۰R 15 گل Ecsta HS51
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۴۵/۴۵R 18 گل Ventus Prime2 K115
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۳۵/۶۰R 18 گل ROADIAN 581
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۳۵/۵۵R 18 گل Road Venture APT KL51
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۲۵/۶۰R 17 گل Eco SOLUS KL21
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۱۹۵/۵۰R 16 گل SOLUS KH17
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک مارشال ۲۰۵/۶۰R 15 گل MH12
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۱۵/۶۵R 16 گل Eco Solus KL21
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۳۱X10.5R 15 گل ROADIAN MT
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۲۵/۶۵R 17 گل Eco SOLUS KL21
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک مارشال ۳۱X10.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۱۵/۵۰R 17 گل SOLUS KH17
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۲۵/۷۰R 16 گل Dynapro HP2 RA33
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۴۵/۴۵R 18 گل NFera SU1
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۴۵/۷۰R 16 گل ROADIAN HTX RH5
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۲۵/۵۰R 17 گل SOLUS KH17
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک کومهو ۲۳۵/۴۵R 18 گل Ecsta XC KU26
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک رودستون ۲۱۵/۵۵R 16 گل CP672
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۳۵/۷۵R 15 گل Smart Plus H429
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۳۵/۷۰R 16 گل Dynapro HP2 RA33
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک نکسن ۲۱۵/۶۵R 16 گل CP672
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
لاستیک هانکوک ۲۲۵/۵۵R 17 گل OPTIMO K415
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

لینک کوتاه
http://eghtesadeghate.ir/?p=12115