بازدهی چشمگیر یک عرضه اولیه در بورس

کمتر از 30 ثانیه129۰

تاریخ انتشار:

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون سهامداران شاهد عرضه اولیه کدام نمادهای بورسی بودند؟ این عرضه اولیه‌ها تاکنون چقدر بازدهی برای سهامداران داشتند؟

لینک کوتاه
http://eghtesadeghate.ir/?p=11752