حرکتی مثبت برای حمایت از تولید در دستگاه قضا

03:0864۰

تاریخ انتشار:

امروز حال اقتصاد کشور خوب نیست و با انواع مشکلات از جمله تحریم و فشار اقتصادی آمریکا دست و پنجه نرم می کند اما گویا برخی از دستگاه ها اصلا متوجه این شرایط نبوده و روال قبلی خود را انجام می دهند.

خبرگزاری تسنیم، متاسفانه نرخ سود بانکی در کشور ما به نسبت همه دنیا نرخ بالایی است. اما بانک ها به این سود هم قانع نبوده و با فرمول های خاص خود، در قالب جرائم دیرکرد و سود مرکب و مواردی از این دست، گاهی چندین برابر اصل بدهی را از وام گیرندگان خود اخذ می کند.

یکی از کارکردهای بانک و موسسات اعتباری در دنیا، تامین مالی بخش صنعت و واحدهای تولیدی در بدو کار و یا تامین بخشی از سرمایه در گردش واحد تولیدی در میانه کار و در شرایط خاص حاکم بر آن واحد تولیدی یا حاکم بر فضای کلی اقتصاد است. متاسفانه اما روندی که در این چند سال طی شده، عملا سیستم بانکی را به بزرگترین مانع در راه تولید و صنعت تبدیل کرده است. در دوره ای که هنوز شدت تحریم و فشار خارجی بر گرده اقتصاد به اندازه امروز نبود، خیلی از واحدهای تولیدی در پیچ و خم پرداخت سودهای نجومی که نسخه آن توسط سیستم بانکی برای شان پیچیده شده بود گرفتار شده و با بدهی های سنگین واحد تولیدی شان تعطیل می شد و عایدی جز افزایش آمار بیکاری برای اقتصاد کشور نداشت.

امروز که حال اقتصاد کشور خوب نیست و با انواع مشکلات از جمله تحریم و فشار اقتصادی آمریکا هم دست و پنجه نرم می کند، مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی هم مضاعف شده است. خیلی واحدها برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکلند. تامین ارز دیگر دغدغه واحدهای تولیدی است. خیلی از مبادی صادراتی نیز بسته شده و واحدهایی که موفق به صادرات می شوند هم برای بازگشت ارز خود به کشور کمیتشان لنگ است.

اما گویا برخی از دستگاه ها اصلا متوجه این شرایط نبوده و روال قبلی خود را انجام می دهند. در شرایطی که چندین سال است، رهبر انقلاب  جهت گیری کلی کشور را بر مبنای شعارهای اقتصادی اعلام می کنند و امسال هم بر همین مبنا سال جهش تولید اعلام شده است، بدیهی است که تمامی ارگان ها و دستگاه های کشور باید انرژی و تمرکز و توان خود را بر حمایت از تولید قرار داده تا تحریم نتواند کمر صنعت و اقتصاد کشور را بشکند.

متاسفانه  برخی بانک ها در این شرایط سخت اقتصادی به دلیل معوقات گریبان واحدهای تولیدی را گرفته و در بعضی موارد حتی از سودهای معین بانک مرکزی نیز تخطی کرده